Theorieles

Muziektheorieles is voor iedereen relevant, jong en oud, ervaren of onervaren. Het zal je helpen om bijvoorbeeld van blad te kunnen lezen, je voor te bereiden op een auditie of om op gehoor een muziekstuk na te kunnen spelen.

Tijdens de lessen komen de volgende onderdelen aan bod:

  1. Algemene muziek-/harmonieleer
    • Toonladders, akkoorden, ritmes; met andere woorden: de basisbegrippen van de muziek zullen theoretisch worden uitgelegd en steeds naar een iets hoger niveau worden gebracht.
  2. Solfege (gehoortraining)
    • Intervallen, melodieen, ritmes, akkoorden, akkoord-overgangen en andere facetten komen in een praktische wijze aan bod. Hiermee zal de leerling bijvoorbeeld makkelijker liedjes kunnen naspelen.
  3. Notatie-/vormleer
    • Van blad lezen (en zingen), ritmes noteren, de vorm van een stuk leren begrijpen en noteren.
Zang- en theorieles kunnen worden samengevoegd, mits de leerling minimaal een uur les neemt.