Theorieles

When one teaches, two learn

Muziektheorieles is voor iedereen relevant, jong en oud, ervaren of onervaren. Het zal je helpen om bijvoorbeeld van blad te kunnen lezen, je voor te bereiden op een auditie of om op gehoor een muziekstuk na te kunnen spelen.

Een combinatie van zang- en theorieles is zeker mogelijk. Met een lesduur van 30 of 45 minuten kan er per week gewisseld worden tussen zang- òf theorieles. Met een lesduur van 60 minuten is het ook mogelijk om 30 minuten zang- èn 30 minuten theorieles te volgen. Tijdens een theorieles komen de volgende onderdelen aan bod:

  1. Algemene muziek-/harmonieleer
    • Toonladders, akkoorden, ritmes; met andere woorden: de basisbegrippen van de muziek zullen theoretisch worden uitgelegd en steeds naar een iets hoger niveau worden gebracht.
  2. Solfege (gehoortraining)
    • Intervallen, melodieen, ritmes, akkoorden, akkoord-overgangen en andere facetten komen in een praktische wijze aan bod. Hiermee zal de leerling bijvoorbeeld makkelijker liedjes kunnen naspelen.
  3. Notatie-/vormleer
    • Van blad lezen (en zingen), ritmes noteren, de vorm van een stuk leren begrijpen en noteren.